Do 1000 inštalácií systémov AlViS® a ABI® nie len v Českej a Slovenskej republike ale aj v krajinách ako Island, Turecko, Holandsko, Mexiko, Estónsko, Bulharsko, Rusko , priame kontrakty s väčšinou svetových výrobcov zabezpečovacej techniky, úzka spolupráca pri vývoji a distribúcii s firmami Honeywell security products, GE Security, Securiton AG, Labor Strauss a mnohými ďalšími.

VOLKSWAGEN SLOVAKIA, a.s. - 10 rokov nepretržitých služieb/vývoja Disponentského IS, Gedas AG zastúpenie pre inštalácie systémov EDI v SR, medzi našich zákazníkov patria mnohí subdodávatelia a automobilového priemyslu.

Železničná vlečka

DUSLO a.s., SLOVNAFT a.s., VOLKSWAGEN SLOVAKIA, a.s. – vývoj a podpora informačného systému prevádzkovateľa koľajovej vlečky; Programy pre správu a tlač nákladných listov sú prevádzkované v spoločnostiach ako BRKS, Bukóza Export-Import a.s., Carmeuse Slovakia, Dunajpetrol, Heineken Sladovne, Slovensko a.s., Kovohuty, Nafta Gbely, a.s., Plastika Nitra, Progrestrading Trebišov, Propulo Poprad, RWA Slovakia, Slov.Magnezit.záv. Jelšava.

Národný Emisný Informačný Systém

SHMÚ - Slovenský hydrometeorologický ústav, vývoj a podpora centrálneho databázového systému NEIS, 79 x ObÚ ŽP - Obvodné úrady životného prostredia pri výkone štátnej správy ochrany ovzdušia využívajú modul NEIS BU a naše služby podpory spracovania. Do 300 prevádzkovateľov zdrojov znečisťovania ovzdušia využíva naše programové riešenie NEIS PZ pre zber údajov o zdrojoch znečisťovania, výpočet emisií a poplatkov.

Medzinárodné projekty pre životné prostredie pre organizácie

IGES - The Institute for Global Environmental Strategies, Hayama, Kanagawa, Japan
TNO Bouw en Ondergr, Apeldoorn, Netherlands
Carl Bro a/s Glostrup , Denmark
EEA - European Environment Agency, European Topic Centre on Air and Climate Change
IPCC - The Intergovernmental Panel on Climate Change
UNFCCC - United Nations Framework Convention on Climate Change , Bonn, Germany

Produkty

Projekty

Naše akvárium Microsoft Certified Partner